ศาลจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 และวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระนอง ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาร กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อ่านข่าว : 31 | 17 กันยายน 2561 11:45

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 และวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระนอง ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาร กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

31

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
กฟ.4/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
กฟ.5/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2203/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.2406/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.2411/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.2883/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00