ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางสาวเกสราณัฏฐ์ วุฒิพรวรกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางสาวเกสราณัฏฐ์  วุฒิพรวรกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ