ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากกษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นายชนาธิป ศิริเศรษฐ์ ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากกษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นายชนาธิป  ศิริเศรษฐ์ ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ