ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ตอบข้อซักถามร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ศาลจังหวัดระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ตอบข้อซักถามร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ