ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ