ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาด บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดะนอง เลขที่ 12/2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และบ้านพักผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง เลขที่ 9/5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และเปิดเผยราคากลาง
เอกสารแนบ