ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 และวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระนอง ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาร กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 และวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระนอง  ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย นางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาร กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ